Matematika

Nera
Ena
Mihael
Tea
Niki
Dominik
Karla
Filip
Laura
Sara
Luka
Niko
Anja
Luka
Karlo
Ema
Bruno
Luka
Ivona
Studentica sam Matematike na zagrebačkom PMF-u, a u srednjoj sam školi bila državni i međunarodni natjecatelj iz matematike. Volim pomoći učenicima svladati izazove u učenju i približiti znanost.
Ena je instruktor fizike i matematike s višegodišnjim iskustvom. Za online instrukcije dostupna je radnim danom i vikendom od 8:00 do 21:00 sati.
Mihael je instruktor za matematiku i fiziku s višegodišnjim iskustvom. Interesna područja: teorijska fizika, teorijska matematika.

Tea je instruktor matematike i fizike s višegodišnjim iskustvom. Za sate instrukcija dostupna je radnim danom od 08:00 do 21:00 i vikendom od 8:00 do 21:00 sati.

Instruktor  za matematiku, fiziku, mehaniku, otpornost / čvrstoču te statistiku s višegodišnjim iskustvom. Apsolvent na FSB Zagreb.

Dominik je instruktor za fiziku, matematiku i elektrotehniku s višegodišnjim iskustvom u podučavanju i radu s djecom. Apsolvent je na FER Zagreb.

Karla je instruktor za matematiku i fiziku s 4 godine iskustva, a dostupna je radnim danom i vikendom od 09:00 do 21:00 sati. Apsolvent na FER Zagreb.
Filip je instruktor za matematiku, fiziku i kemiju s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 08:00 do 19:00 sati. Studira na PMF-u Zagreb.
Laura je instruktor fizike, kemije i matematike s višegodišnjim iskustvom. Za online instrukcije dostupna je radnim danom i vikendom od 8:00 do 21:00 sati.
Sara je instruktor za matematiku i fiziku s višegodišnjim iskustvom, a dostupna je radnim danom i vikendom od 08:00 do 21:00 sati. Apsolvent je na odjelu za fiziku u Rijeci.
Luka je instruktor za matematiku, fiziku i kemiju s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 17:00 do 21:00 sati. Diplomski studij kemije (Masters) na LMU München.

Niko je instruktor za elektrotehniku, matematiku i fiziku. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 08:00 do 24:00 sata.

Studentica sam diplomskog studija Matematičke statistike na PMF-u. Iskustva s instrukcijama imam još od srednje škole, ali aktivno držim instrukcije zadnje dvije godine.

Luka je instruktor za informatiku, matematiku i fiziku. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 08:00 do 22:00 sati.

Studiram Fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Još od srednje škole pomažem kolegama i mlađim učenicima pri svladavanju i boljem razumijevanju gradiva iz prirodoslovnih predmeta.

Studentica sam 4. godine Elektrotehnike na FESB-u. Tijekom cijelog svog školovanja sam održavala instrukcije iz matematike, fizike i osnova elektrotehnike. Instrukcije dajem radnim danom od 15:00 do 21:00, a vikendom od 08:00 do 21:00.

Student FESB-a. Programer, kroz pomoć klupskim kolegama shvatio sam da volim držati instrukcije te održavam iste od srednje škole. Instrukcije dajem radnim danom i vikendom od 08:00 do 21:00.

Student sam treće godine na FER-u. Instrukcije dajem već nekoliko godina i imam iskustva s davanjem online instrukcija iz područja matematike, fizike i programiranja.

Apsolventica sam na Odjelu za matematiku u Osijeku i imam višegodišnje iskustvo u držanju instrukcija iz matematike za osnovnu i srednju školu. Također, nudim i pripremu za državnu maturu, obje razine.

REZERVIRAJ TERMIN

FIZIKA

Karlo
Mihael
Tea
Ena
Luka
Niki
Bruno
Karla
Luka
Filip
Dominik
Niko
Luka
Laura
Elena
Sara

Studiram Fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Još od srednje škole pomažem kolegama i mlađim učenicima pri svladavanju i boljem razumijevanju gradiva iz prirodoslovnih predmeta.

Mihael je instruktor za matematiku i fiziku s višegodišnjim iskustvom. Interesna područja: teorijska fizika, teorijska matematika.

Tea je instruktor matematike i fizike s višegodišnjim iskustvom. Za sate instrukcija dostupna je radnim danom od 08:00 do 21:00 i vikendom od 8:00 do 21:00 sati.

Ena je instruktor fizike i matematike s višegodišnjim iskustvom. Za online instrukcije dostupna je radnim danom i vikendom od 8:00 do 21:00 sati.

Student sam treće godine na FER-u. Instrukcije dajem već nekoliko godina i imam iskustva s davanjem online instrukcija iz područja matematike, fizike i programiranja.

Instruktor  za matematiku, fiziku, mehaniku, otpornost / čvrstoču te statistiku s višegodišnjim iskustvom. Apsolvent na FSB Zagreb.

Student FESB-a. Programer, kroz pomoć klupskim kolegama shvatio sam da volim držati instrukcije te održavam iste od srednje škole. Instrukcije dajem radnim danom i vikendom od 08:00 do 21:00.

Karla je instruktor za matematiku i fiziku s 4 godine iskustva, a dostupna je radnim danom i vikendom od 09:00 do 21:00 sati. Apsolvent na FER Zagreb.
Luka je instruktor za matematiku, fiziku i kemiju s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 17:00 do 21:00 sati. Diplomski studij kemije (Masters) na LMU München.
Filip je instruktor za matematiku, fiziku i kemiju s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 08:00 do 19:00 sati. Studira na PMF-u Zagreb.

Dominik je instruktor za fiziku, matematiku i elektrotehniku s višegodišnjim iskustvom u podučavanju i radu s djecom. Apsolvent je na FER Zagreb.

Niko je instruktor za elektrotehniku, matematiku i fiziku. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 08:00 do 24:00 sata.

Luka je instruktor za informatiku, matematiku i fiziku. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 08:00 do 22:00 sati.

Laura je instruktor fizike, kemije i matematike s višegodišnjim iskustvom. Za online instrukcije dostupna je radnim danom i vikendom od 8:00 do 21:00 sati.

Elena je instruktor za matematiku i fiziku. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom, a dostupna je od četvrtka do nedjelje od 08:00 do 21:00 sati.

Sara je instruktor za matematiku i fiziku s višegodišnjim iskustvom, a dostupna je radnim danom i vikendom od 08:00 do 21:00 sati. Apsolvent je na odjelu za fiziku u Rijeci.
REZERVIRAJ TERMIN

KEMIJA / BIOLOGIJA

Zoran
Lucija
Sara
Marija
Mateja
Laura
Filip
Paula
Iva
Luka

Zoran je magistar kemije i biologije. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom, a pomaže u učenju i djeci s ADHD-om.

Lucija je apsolvent na medicinskom fakultetu. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom za kemiju, a dostupna je radnim danom i vikendom od 9:00 do 21:00 sati.

Sara je instruktor za kemiju s višegodišnjim iskustvom. Studentica je 5. godine na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti u Splitu. Završila je Kemijsko-tehnološki fakultet, također u Splitu.

Studentica sam medicine i veliki zaljubljenik u prirodoslovne znanosti. Instrukcije za osnovnu i srednju školu držim iz kemije i biologije već dugo godina. Maturu iz kemije, fizike i biologije sam napisala u najboljih 5% učenika u državi te iz sva tri predmeta držim pripreme za maturu.

Studentica sam diplomskog studija Kemije na PMFu u Zagrebu sa višegodišnjim iskustvom u podučavanju. Potičem učenike na razmišljanje, samostalno rješavanje zadataka i komunikaciju kako bi im se što bolje prilagodila i objasnila nejasnoće.

Laura je instruktor fizike, kemije i matematike s višegodišnjim iskustvom. Za online instrukcije dostupna je radnim danom i vikendom od 8:00 do 21:00 sati.
Filip je instruktor za matematiku, fiziku i kemiju s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 08:00 do 19:00 sati. Studira na PMF-u Zagreb.

Paula je instruktor kemije s višegodišnjim iskustvom. Za sate instrukcija dostupna je radnim danom od 08:00 do 21:00 i vikendom od 8:00 do 21:00 sati.

Iva je instruktor kemije s višegodišnjim iskustvom. Za sate instrukcija dostupna je radnim danom od 10:00 do 20:00 i vikendom od 13:00 do 20:00 sati. Apsolvent FKIT Zagreb.

Luka je instruktor za matematiku, fiziku i kemiju s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 17:00 do 21:00 sati. Diplomski studij kemije (Masters) na LMU München.
REZERVIRAJ TERMIN

Jezici

Tomislava
Maja
Marija
Ruža
Toni
Martina
Edit
Franka
Ema
Matea
Ivana
Mateja
Ema

Studiram dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti. Predajem i hrvatski, s tim da mi u jezicima najbolje leži gramatika. Želim pomoći svima koji imaju poteškoća s jezikom kako bi razumjeli i savladali problem, ali i da shvate kako učenje jezika ne mora biti mučno i naporno.

Predavačica hrvatskog jezika sa šestogodišnjim iskustvom. Podučavanje mi je omogućilo da, pomažući drugima, unaprijedim vlastite vještine i tako razvijem drugačije načine prenošenja znanja. Najzabavniji dio hrvatskoga krije se u gramatici i rado ću ti pokazati kako da je i ti brzo i lako savladaš!

Završila sam preddiplomski studij latinskog jezika i filozofije, a trenutno studiram pjevanje. Instrukcije iz latinskog i hrvatskog jezika dajem radnim danom i vikendom od 08:00 do 21:00.

Ruža je instruktor za hrvatski jezik. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom, a dostupna je radnim danom od 13:00 do 21:00 sati i vikendom od 08:00 do 21:00

Student engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti u Splitu s dugogodišnjim iskustvom u davanju instrukcija.

Martina je instruktor za hrvatski i latinski jezik s višegodišnjim iskustvom, a dostupna je radnim danom i vikendom od 08:00 do 20:00 sati. Apsolvent na FFZG.

Edit je instruktorica za njemački i engleski jezik s više od 4 godine iskustva. Održava i pripreme za državnu maturu iz engleskog jezika. Za online instrukcije dostupna je utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom od 15:00 do 21:00 sati.

Kroz brojna iskustva u posljednjih šest godina najviše volim surađivati s djecom osnovnoškolske dobi. Volim sugovornike poticati na razmišljanje, da se ne držimo samo točno onoga što piše u knjizi, pa nam to pomaže da se zajedno opustimo te jednostavnije prođemo kroz željeno gradivo.

Apsolvent na Filozofskom fakultetu u Splitu. Ema je instruktor za engleski jezik s višegodišnjim iskustvom, a dostupna je radnim danom i vikendom od 09:00 do 16:00 sati.

Matea je instruktor za matematiku, engleski i pomoć pri učenju za osnovnu školu. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom, a dostupna je radnim danom i vikendom od 09:00 do 21:00 sati

Doktorica humanističkih znanosti pomaže studentima, srednjoškolcima i osnovnoškolcima pri savladavanju novoga gradiva. Poduke dajem iz povijesti, geografije, hrvatskog, sociologije, PiGa, građanskog odgoja, glazbenog. Nudim pomoć pri pisanju eseja, seminarskih i diplomskih radova, te izradi različitih prezentacija.

Studentica sam Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Instrukcije iz hrvatskog i engleskog predajem zadnje 4 godine. Volim kreativni način učenja te potičem samostalno i kritičko razmišljanje.

Studentica sam IV. godine studija Anglistike i Rusistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Instrukcije iz Engleskog jezika držim učenicima osnovnih i srednjih škola od 2020. godine.

REZERVIRAJ TERMIN

Informatika

Ivana
Luka
Katarina
Luka
Višegodišnje iskustvo davanja instrukcija iz informatike. Instrukcije provodim na način da napravim uvid u nastavno gradivo, učenikove sposobnosti i njegova prethodna znanja, te na osnovu toga pripremim materijale (primjere i zadatke za vježbu) i planiram provođenje instrukcija.

Luka je instruktor za informatiku (python, c++, php) s FER-a u Zagrebu. Instruktor je s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 08:00 do 22:00 sati.

Katarina je instruktor matematike i informatike s višegodišnjim iskustvom. Studira na Odjelu za matematiku u Osijeku, na nastavničkom smjeru.

Student sam treće godine na FER-u. Instrukcije dajem već nekoliko godina i imam iskustva s davanjem online instrukcija iz područja matematike, fizike i programiranja.

REZERVIRAJ TERMIN

Elektrotehnika

Dominik
Niko
Ema
Noel
Dominik je instruktor za elektrotehniku s višegodišnjim iskustvom u podučavanju i radu s djecom. Za online instrukcije dostupan je radnim danom i vikendom od 9:00 do 21:00 sati. FER Zagreb

Niko je apsolvent na FER u Zagrebu. Instruktor je za elektrotehniku s višegodišnjim iskustvom, a dostupan je radnim danom i vikendom od 08:00 do 24:00 sata.

Studentica sam 4. godine Elektrotehnike na FESB-u. Tijekom cijelog svog školovanja sam održavala instrukcije iz matematike, fizike i osnova elektrotehnike. Instrukcije dajem radnim danom od 15:00 do 21:00, a vikendom od 08:00 do 21:00.

Instrukcije pokušavam držati na razini da se zadaci i gradivo koje se obrađuje poveže sa stvarnim svijetom. Dajem primjere kako bi se razvila određena “intuicija” tako da učenik dobije smisao i razlog usvajanja gradiva.

REZERVIRAJ TERMIN

Mehanika

Edi
Niki
Edi je instruktor za mehaniku s višegodišnjim iskustvom u podučavanju. Za online instrukcije dostupan je radnim danom i vikendom od 9:00 do 21:00 sati.

Niki je apsolvent na FSB Zagreb. instruktor je za matematiku, fiziku, mehaniku, otpornost / čvrstoču te statistiku s višegodišnjim iskustvom. Za online instrukcije dostupan je radnim danom i vikendom od 9:00 do 21:00 sati.

REZERVIRAJ TERMIN

Statistika

Marija
Dominik
Niki
Dominik
Marija je student na Ekonomskom fakultetu. Daje poduke iz računovodstva i statistike a dostupna je radnim danom i vikendom od 08:00 do 21:00.
Instrukcije iz ekonomske grupe predmeta, najviše volim predavati računovodstvo te ga osobno poznajem od srednje škole pa i na fakultetu. Osim računovodstva podučavam i makro/mikro/ekonomiju.
Niki je apsolvent na FSB Zagreb. instruktor je za matematiku, fiziku, mehaniku, otpornost / čvrstoču te statistiku s višegodišnjim iskustvom. Za online instrukcije dostupan je radnim danom i vikendom od 9:00 do 21:00 sati.
Dominik je instruktor za elektrotehniku s višegodišnjim iskustvom u podučavanju i radu s djecom. Za online instrukcije dostupan je radnim danom i vikendom od 9:00 do 21:00 sati. FER Zagreb
REZERVIRAJ TERMIN

Računovodstvo

Dominik
Anton
Marija
Ivana
Instrukcije iz ekonomske grupe predmeta, najviše volim predavati računovodstvo te ga osobno poznajem od srednje škole pa i na fakultetu. Osim računovodstva podučavam i makro/mikro/ekonomiju.
Iskustva s instrukcijama iz računovodstva imam 3 godine kako za srednju školu tako i za fakultete. Instrukcije i metode poduka prilagođavam ovisno o godinama polaznika i gradivu.
Marija je student na Ekonomskom fakultetu. Daje poduke iz računovodstva i statistike a dostupna je radnim danom i vikendom od 08:00 do 21:00.
Instruktor za računovodstvo s 5 godina iskustva. Na diplomskom smjeru sam marketing, ali najviše radnog iskustva imam upravo u računovodstvu. Za online instrukcije dostupna sam radnim danom i vikendom od 8:00 do 21:00 sati.
REZERVIRAJ TERMIN

Otpornost / Čvrstoća

Niki

Niki je apsolvent na FSB Zagreb. instruktor je za matematiku, fiziku, mehaniku, otpornost / čvrstoču te statistiku s višegodišnjim iskustvom. Za online instrukcije dostupan je radnim danom i vikendom od 9:00 do 21:00 sati.

REZERVIRAJ TERMIN