Online poduka

za osnovnu školu, srednju školu i fakultet

Predmeti
 • Matematika
 • Hrvatski jezik
 • Informatika
 • Kemija
 • Fizika
 • Povijest
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Talijanski jezik
 • Francuski jezik
 • Latinski jezik
 • Računovodstvo
 • Statistika
 • Biologija
 • Elektrotehnika
 • Mehanika
 • Otpornost / Čvrstoća

 

Rezerviraj termin

Pomoć pri učenju

Naši instruktori pomažu djeci u pisanju zadaća i učenju

Osnovna škola

Savladajte znanje iz cijelokupnog osnovnoškolskog programa

Srednja škola

Instrukcije za sve predmete u srednjoškolskom obrazovnju

Državna matura

Pripreme za državnu maturu (obvezni i izborni predmeti)

Fakultet

Instrukcije za preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij

Državna matura

Priprema za ispite

Hrvatski, matematika i strani jezik su obvezni ispiti, ali razinu A (višu) ili B (nižu) biraš po želji, ovisno o tome koji fakultet želiš upisati. Državna matura je obavezna, a da bi si povećali izglede za upis na željeni fakultet potrebno je osim obaveznih predmeta dobro se pripremiti i za izborne predmete.

Naši instruktori će ti pomoć da ispite na državnoj maturi prođeš sa što boljim uspjehom.

Skripte za maturu

 • Matematika (A) razina
 • Matematika (B) razina
 • Hrvatski jezik (A) razina
 • Hrvatski jezik (B) razina
 • Engleski jezik (A) razina
 • Engleski jezik (B) razina
Preuzmi skripte

Pomoć pri učenju

s vrhunskim instruktorima

U današnje vrijeme kada su oboje roditelja prezaposleni i ne stignu pomagati djeci pri učenju, jedino razumno riješenje je zatražiti pomoć. Prepustite taj zadatak našim instruktorima, i osigurajte svojoj djeci najbolji uspjeh u školi. Naši instruktori će im pomagati u svladavanju nastavnog gradiva iz svih predmeta, te provjeri i pisanju domaćih zadaća.

Rezerviraj termin

Napredni program

za napredne učenike

Matematika

Uskoro

Fizika

Uskoro

Kemija

Uskoro