Opći uvjeti poslovanja platforme einstrukcije od 01.01.2023.

Općenito

 1. Ova pravila imaju prirodu općih uvjeta poslovanja koje nudi einstrukcije (u daljnjem tekstu: einstrukcije.com platforma)
 2. Svrha ovih Općih uvjeta je jasno definirati prava i obaveze korisnika digitalne platforme einstrukcije.com prilikom naručivanja usluge online instrukcija. Naručiteljem se smatra svaka fizička osoba i pravna osoba koja je napravila narudžbu online instrukcija na internetskoj stranici einstrukcije.com. Izvršiteljem se smatraju profesionalni instruktori koji preko einstrukcije.com platforme imaju pristup naručiteljima te izvršavaju online instrukcije.
 3. einstrukcije upravlja digitalnom platformom i domenom einstrukcije.com preko koje Izvršitelji imaju uvid u narudžbe za usluge instrukcija Naručitelja.
 4. Opći uvjeti poslovanja einstrukcije-a sastavljeni su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima Republike Hrvatske, Zakonom o zaštiti potrošača, preporukama HGK i međunarodnim standardima za e-poslovanje.
 5. Opći uvjeti poslovanja određuju djelovanje einstrukcije.com platforme, prava Naručitelja te odnos Izvršitelja i Naručitelja.
 6. einstrukcije.com platforma predstavlja način komunikacije, tj. alat, koji povezuje Naručitelja s provjerenim, kvalificiranim i dodatno obučenim Izvršiteljima.
 7. Platforma einstrukcije nije poslodavac Izvršitelj i kao takva samostalno ne nudi usluge instrukcija. Platforma einstrukcije ostvaruje prostor za Naručitelje i Izvršitelje od kojih jedni potražuju, a drugi nude uslugu instrukcija.
 8. Rezervacija termina od strane Naručitelja preko digitalne platforme einstrukcije.com smatra se narudžbom sukladno zakonu Republike Hrvatske.
 9. Opći uvjeti poslovanja vrijede za svaku rezervaciju/narudžbu putem einstrukcije.com platforme.
 10. Klikom na gumb „Plati“, Naručitelj potvrđuje narudžbu te u tom trenutku pristaje na ove Opće uvjete poslovanja. Ovi uvjeti poslovanja isključuju sve druge uvjete uz iznimku odredbi bilo kojeg pisanog ugovora koji je na inicijativu Natučitelja ili einstrukcije.com platforme prihvaćen i potpisan od strane obiju stranaka.
 11. Opći uvjeti poslovanja predmet su javne objave te se mogu naći na web stranici einstrukcije.com platforme. einstrukcije.com platforma rezervira pravo dopune i/ili izmjene ovih uvjeta bez prethodnog pristanka Naručitelja. Izmijenjeni uvjeti moraju biti predmet objave na web stranici einstrukcije.com. Svaka verzija Općih uvjeta je posebno datirana.
 12. Naručitelj je dužan prije svake narudžbe pročitati ove Opće uvjete. U trenutku završetka narudžbe, primjenjuju se Opći uvjeti dostupni na web stranici.
 13. U slučaju promjene Općih uvjeta, odnos s Naručiteljem se ravna prema Općim uvjetima koji su bili javno objavljeni u trenutnu nastanka odnosa Naručitelj – einstrukcije.com platforma. Odnosi s Naručiteljem se primjenjuje prema važećim Općim uvjetima trajno, a Naručitelj se iz odnosa može povući najkasnije 15 dana nakon javne objave novih Općih uvjeta.

Registracija korisnika

 1. Svaki Naručitelj usluge može se registrirati prilikom ili nakon narudžbe na einstrukcije.com platformi. Prilikom registracije, Naručitelj unosi adresu elektronske pošte po želji te zaporku za pristup korisničkom računu.
 2. Registracija i korištenje korisničkog profila dostupno je na einstrukcije.com platformi.
 3. Registracijom se smatra samo prvi upis u bazu podataka gdje potencijalni naručitelj unosi tražene podatke čime stječe status Naručitelja. Prijavom se smatra unošenje već postojećih korisničkih podataka koji su dio baze podataka obzirom na prethodnu registraciju Naručitelja.
 4. Podaci koje Naručitelj navede u korisničkom profilu moraju biti točni, potpuni i odgovarati stvarnome stanju. U slučaju prikazivanja netočnih podataka, Naručitelj snosi odgovornost i potencijalne troškove uslijed poteškoće ili nemogućnosti isporuke usluge.
 5. Naručitelj može u bilo kojem trenutku pristupiti svojim podacima te ih po potrebi mijenjati ili ažurirati. Naručitelja se o promjenama unutar korisničkog profila obaviještava putem elektronske pošte. Naručitelju su unutar korisničkog profila dostupne pojedinosti o statusu prethodnih, trenutnih i budućih narudžbi.
 6. einstrukcije.com platforma zadržava pravo da, u slučaju kršenja važećih zakona ili ovih Općih uvjeta poslovanja, bez obrazloženja obriše korisnički profil Naručitelja te mu zabrani pristup digitalnoj platformi.

Cijene

 1. Cijene na einstrukcije.com platformi izražene su u EUR (eurima).
 2. Online platforma zadržava pravo promjene cjenika bez prethodnog pisanog pristanka Naručitelja. Važeći cjenik za svakog pojedinog Naručitelja je onaj koji je javno objavljen u vrijeme plaćanja kada je einstrukcije.com platforma zaprimila narudžbu.
 3. Ugovor o kupnji između Naručitelja i Izvršitelja sklopljen je preko Online platforme u trenutku kada je Naručitelj primio na adresu elektronske pošte mail s naslovom „Potvrda rezervacije“. Od tog trenutka, sve promjene cjenika se ne primjenjuju na Naručitelja.
 4. einstrukcije.com platforma zadržava pravo provođenja promocija bez prethodnog uvrštavanja u cjenik.

Narudžba usluge

 1. Naručitelj za svaku pojedinu narudžbu mora ispuniti obrazac na digitalnoj platformi u skladu s ovim Općim uvjetima.
 2. Obrazac mora biti ispunjen točno, potpuno i valjano te sadržavati: vrijeme i datum instrukcija te opseg dodatnih usluga, Ime i Prezime, broj telefona, adresu elektroničke pošte.
 3. Sukladno točki 1. ovih Općih uvjeta, Naručitelj se obvezuje na točnost podataka.
 4. Naručitelj jednokratnu uslugu instrukcija plaća prilikom narudžbe, internet bankarstvom na transakcijski račun ili putem kreditne / debitne kartice.
 5. Narudžba po primitku plaćenog iznosa ulazi u fazu predrealizacije s prethodno odabranim Izvršiteljom.
 6. Izvršitelj se potom potvrđuje na navedene uvjete narudžbe. U slučaju da Naručitelj promijeni detalje narudžbe, Izvršitelj ima pravo odbiti uslugu.
 7. Nakon obavljanja usluge od strane odabranog Izvršitelja, sustav automatski stavlja status usluge u „Završeno“.
 8. Izvršitelj ima pravo odbiti izvršavanje usluge u slučaju da su informacije o narudžbi krive prema procjeni Izvršitelja. To uključuje pogrešne informacije o opsegu dodatnih usluga ili zahtijevanje instrukcija izvan rezerviranog vremenskog intervala. U tom slučaju, eventualne troškove snosi Naručitelj.
 9. Naručitelj narudžbu može napraviti najmanje 24 sati prije početka instrukcija koja je potvrđena u trenutku plaćanja putem einstrukcije.com platforme.

Otkazivanje ili promjena narudžbe

 1. Naručitelj narudžbu može otkazati ili izmijeniti 24 sata prije instrukcija. U slučaju otkazivanja, Naručitelj ima pravo na povrat sredstava u potpunom iznosu vrijednosti instrukcija. Naručitelj izmjene u ovom periodu može raditi bez dodatnih troškova.
 2. Naručitelj narudžbu može otkazati ili izmijeniti u periodu od 24 sata prije instrukcija. U slučaju otkazivanja, Naručitelj ima pravo na povrat sredstava u iznosu od 50% vrijednosti instrukcija. U slučaju izmjene narudžbe u navedenom periodu, Naručitelj snosi 50% troškova promjene narudžbe za nastale organizacijske troškove.
 3. Naručitelj narudžbu može otkazati u manje od 24 sata prije instrukcija. U slučaju otkazivanja, Naručitelj nema pravo na povrat sredstava kao rezultat nastalih organizacijskih troškova te gubitka prihoda odabranog Izvršitelja.
 4. Naručitelj unutar svog korisničkog profila na einstrukcije.com platformi može otkazati ili izmijeniti narudžbu.
 5. Ugovor o online instrukcijama smatra se valjanim od trenutka slanje potvrde o rezervaciji od strane einstrukcije.com platforme, a izvršenim u trenutku kada Izvršitelj zaključi uslugu u predviđenom vremenskom roku unutar narudžbe.
 6. U skladu s člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, Naručitelj nema pravo odstupiti od ugovora jer je usluga online instrukcija pokrenuta na temelju Naručiteljeva pristanka i suglasnosti za gubitak prava na povlačenje.
 7. Ukoliko Izvršitelj preko einstrukcije.com platforme zbog opravdanih razloga ne može obaviti uslugu instrukcija u željenom terminu Naručitelja, Naručitelj i einstrukcije.com platforma će se prema rasporedu Izvršitelja usuglasiti oko idućeg slobodnog termina izvođenja usluge pri čemu Naručitelj dobiva potvrdu na adresu elektronske pošte da je narudžba zaprimljena i potvrđena najkasnije 24 sata prije izvršavanja usluge.
 8. Ukoliko Izvršitelj preko einstrukcije.com platforme zbog opravdanih razloga ne može obaviti uslugu instrukcija, o tome mora obavijestiti einstrukcije.com platformu najmanje 24 sata prije samog početka instrukcija. U slučaju otkazivanja narudžbe izvan navedenog roka, Izvršitelj, odnosno, einstrukcije.com platforma snose troškove eventualne nastale štete zbog prekasnog otkazivanja narudžbe i neizvršenih instrukcija.

Plaćanje usluge

 1. Naručitelj usluge plaća odmah prilikom naručivanja na siguran način putem einstrukcije.com platforme.
 2. Naručitelj jednokratnu uslugu može platiti putem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke ili pošte, karticama: Visa, Mastercard i Maestro.
 3. Nakon što einstrukcije.com platforma zaprimi plaćanje, Naručitelju se odmah šalje potvrda rezervacije što se smatra potvrdom narudžbe instrukcija.
 4. einstrukcije.com platforma pruža sva potrebna elektronička i organizacijska rješenja za potpuno sigurnu kupovinu online. Prijenos osjetljivih osobnih i transakcijskih podataka na web stranici digitalnoj platformi se prenose na server einstrukcije.com platforme u zaštićenom obliku. Ovakav način osiguravanja prilikom online kupovine onemogućava presretanje i iskorištavanje podataka od treće strane.

Izjava o privatnosti

 1. Prilikom plaćanja narudžbe, Naručitelj daje izričiti pristanak da einstrukcije.com platforma kao administrator baze osobnih podataka, prikuplja i obrađuje podatke koji proizlaze iz pravnog odnosa s einstrukcije.com platformom i to u slijedećim katergorijama: ime i prezime, adresa elektronske pošte, telefonski ili mobilni broj, IP adresa, datum i vrijeme registracije, pretraživač, datum i vrijeme naručivanja narudžbe, arhiva dodatne komunikacije, podaci o naručenim uslugama. Pri naručivanju usluge, Naručitelj daje suglasnost da se osobni podaci smiju koristiti u svrhe izvedbe usluge, oglašavanja, statističke analize, provedbe istraživanja tržišta, slanja reklamnih materijala, obavještavanja o novostima u ponudi i polosvanju einstrukcije.com platforme te poslovnih partnera, povrata sredstava i obaveza einstrukcije.com platforme prema Naručitelju, telefonskog, osobnog ili pisanog anketiranja, izgradnje baze CRM, te neposrednog, segmentiranog i ciljnog trženja.
 2. Pri naručivanju usluge na einstrukcije.com platformi, Naručitelj daje suglasnost da einstrukcije.com platforma za potrebe segmentacije i ciljanog trženja koristiti sve podatke koje je Naručitelj upisao ili koje je einstrukcije.com platforma pridobila tijekom procesa naručivanja. Naručitelj također daje ovlast einstrukcije.com platformi koja upravlja osobnim podacima u gore navedene svrhe, da posreduje prikupljene podatke svojim ugovornim partnerima na teritoriju Republike Hrvatske.
 3. einstrukcije.com platforma će prikupljene osobne podatke pohraniti i zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a osobito će ih zaštititi od neovlaštenog otkrivanja i prosljeđivanja neovlaštenim trećim osobama.
 4. Ukoliko Naručitelj nije suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja, naručivanje usluga putem einstrukcije.com platforme nije moguće.
 5. Naručitelj u bilo kojem trenutku može opozvati suglasnost za slanje i distribuciju osobnih podataka ugovornim partnerima Online platforme.
 6. Naručitelj u bilo kojem trenutku može opozvati svoj pristanak za segmentni i/ili ciljni marketing. Otkazivanje može biti poslano u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: info@einstrukcije.com. einstrukcije.com platforma će pohraniti osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari svrha radi koje su prikupljeni i obrađeni.
 7. Naručitelj u bilo kojem trenutku može opozvati suglasnost za primanje reklamnih materijala i informacija o proizvodima einstrukcije.com platforme i ugovornih partnera.
 8. Online platforma zadržava pravo da čuva podatke o Naručitelju najviše 12 mjeseci nakon povlačenja registracije. Financijski podaci i podaci o financijskim transakcijama čuvaju se 5 godina. Podaci o poslanim oglasnim porukama čuvaju se do povlačenja suglasnosti za izravni i/ili ciljani i/ili segmentirani marketing.
 9. Naručitelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana nakon nastupanja promjena u osobnih podacima pismenim putem obavijestiti einstrukcije.com platformu. Ukoliko Naručitelj izmijeni podatke ili ne obavijesti einstrukcije.com platformu o izmjenama, einstrukcije.com platforma zadržava pravo da automatski obriše korisnički profil Naručitelja na einstrukcije.com platformi.
 10. Naručitelj može opozvati svoju registraciju na digitalnoj platformi slanjem službene zamolbe elektroničkim putem na adresu: info@einstrukcije.com Nakon konačne potvrde povlačenja registracije, Naručiteljevi podaci bit će obrisani s popisa korisnika.
 11. einstrukcije.com platforma neposredno prikuplja podatke koje Naručitelj upisuje prilikom kreiranja narudžbe. Distribucija podataka od strane einstrukcije.com platforme prema trećim strankama je strogo zabranjena u skladu s uvjetima Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 12. Iznimka distribuciji osobnih podataka su ugovorni partneri einstrukcije.com platforme.
 13. Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam Naručitelj tako da pobrine za sigurnost vlastitog korisničkog imena i lozinke te osiguravajući odgovarajuće softversko rješenje (antivirusni program) za zaštitu vlastitog informacijskog sustava i elektroničkih uređaja.
 14. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Naručitelj ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima i izmijeniti ih. einstrukcije.com platforma ima uvid u osobne podatke prije i nakon izmjene.
 15. einstrukcije.com platforma osobne podatke Naručitelja štiti na odgovarajući način i to od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog otkrivanja podataka trećim strankama.
 16. Svaka promjena pravila o zaštiti osobnih podataka predmet je javne objave u sklopu ovog poglavlja Općih uvjeta poslovanja.
 17. Einstrukcije.com koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Predmet instrukcija

 1. Izvršitelj kao vanjski suradnik einstrukcije.com platforme u skladu s pravilima einstrukcije.com platforme, nudi uslugu davanja instrukcija. Pod tom uslugom se podrazumijeva davanje instrukcija iz slijedećih predmeta:
 • Matematika
 • Fizika
 • Kemija
 • Hrvatski jezik
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Povijest
 • Etika
 • Filozofija
 • Geografija
 • Psihologija
 • Vjeronauk
 • Likovni
 • Politika
 • Glazbeni
 • Sociologija
 • Biologija
 • Logika
 • Statistika
 • Informatika
 • Elektrotehnika

Način izvršenja usluge

 1. Izvršitelj obavlja uslugu online instrukcija prema narudžbi.
 2. Izvršitelj posao obavlja samostalno i za vlastiti račun. Naručitelj informacije o instrukcijama unutar narudžbe mora dati jasno te pružiti svu pomoć i informacije kako bi se naručena usluga odvila nesmetano.
 3. Naručitelj je dužan za nesmetano izvođenje naručene usluge osigurati svu potrebnu opremu. To uključuje Računalo s internet preglednikom spojeno na internet, web kameru, mikrofon i slušalice. Ukoliko Naručitelj ne posjeduje opremu usluga neće moći biti izvršena.
 4. Naručitelj se obvezuje da s Izvršiteljem neće sklapati ugovornu obvezu o davanju instrukcija izvan einstrukcije.com platforme. Ukoliko einstrukcije.com platforma otkrije da su Naručitelj i Izvršitelj sklopili ugovornu obvezu ili suradnički odnos izvan einstrukcije.com platforme, a u kontakt su stupili isključivo putem einstrukcije.com platforme, einstrukcije.com platforma zadržava pravo zakonskog rješavanja spora sukladno Izjave o suradnji Izvršitelja i einstrukcije.com platforme.
 5. Naručitelj se obvezuje da će sve potrebne upute za instrukcije navesti prilikom naručivanja instrukcija u za to predviđen obrazac prilikom rezervacije termina.
 6. Izvršitelj kojeg je einstrukcije.com platforma povezala s Naručiteljem po završetku instrukcija opisuje u pisanom ili zvučnom obliku vlastita zapažanja o odrađenom satu te isti proslijeđuje  putem e-pošte na zahtjev naručitelja.

Odgovornosti Naručitelja

 1. Naručitelj je odgovoran za neispravne ili nepravodobne prigovore i žalbe na ispostavljenu uslugu.
 2. Naručitelj je dužan u roku od 24 sata nakon izvršenih instrukcija obavijestiti einstrukcije.com platformu o nezadovoljstvu uslugom.
 3. Nezadovoljstvo uslugom te zahtjev za povratom sredstava smatra se reklamacijom te se podnosi prilaganjem video snimke o neodgovarajućim instrukcijama u usporedbi s onim što piše u ovim Općim uvjetima poslovanja. einstrukcije.com platforma ima 5 radnih dana da pozitivno ili negativno odgovori na zahtjev za povrat sredstava obzirom na priloženi dokazni materijal uz obrazloženje konačne odluke.
 4. U slučaju da Naručitelj ne zahtijeva povrat sredstava, einstrukcije.com platforma upućuje opasku Izvršitelju.
 5. Naručitelju je dozvoljeno da plaćeni sat instrukcija snimi u obliku video zapisa isključivo za vlastitu upotrebu te pohrani na tvrdom disku. Naručitelju nije dozvoljeno da snimljeni video zapis dijeli s javnošću, putem društvenih mreža ili na bilo koji drugi način.

Odgovornost digitalne platforme

 1. einstrukcije.com platforma je kao nositelj digitalne platforme odgovorna Naručitelju pružiti pravovremeni pristup Izvršiteljima koji nude profesionalne, kvalitetne i pravovremene usluge instrukcija u skladu s narudžbom.
 2. einstrukcije.com platforma Izvršiteljima besplatno iznajmljuje osnovnu opremu za instrukcije koja može uključivati: grafički tablet za pisanje, mikrofon ili slušalice.
 3. einstrukcije.com platforma jamči da su svi Izvršitelji koji imaju pravo izvršavati narudžbe pristigle na einstrukcije.com  platformu, višestruko provjereni teorijski i praktično te da su priložili potvrdu o nekažnjavanju izdanu od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.
 4. Izvršitelji se obavezuju na poštivanje pravila kućnog reda svakog objekta, upute za zaštitu od požara u objektu te upute za vlastitu sigurnost u objektu koji je mjesto pružanja usluge.

Reklamacije i garancija kvalitete

 1. Sve reklamacije obrađuje administrativni odjel einstrukcije.com platforme koji je dostpan na adresi info@einstrukcije.com svakim radnim danom od 9 do 16 sati.
 2. Reklamacije se podnose sukladno Odgovornostima Naručitelja definiranim u ovim Općim uvjetima poslovanja.
 3. Reklamacije se podnose pisanim putem na e-mail adresu info@einstrukcije.com
 4. einstrukcije.com platforma posluje sukladno s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade reklamacije je povjerljiv. einstrukcije.com platforma je dužna štititi podatke podnositelja zahtjeva i ne otkrivati ih trećim osobama osim na izričit zahtjev podnositelja zahtjeva.
 5. Reklamacije i pritužbe kao povjerljiv proces rješavaju se prioritetno u najkraćem mogućem roku. einstrukcije.com platforma zadržava pravo za odgovor na reklamacije i pritužbe u trajanju od najmanje 5 radnih dana. Ishod reklamacije i pritužbe može biti pozitivan ili negativan te mora biti na jasan način obrazložen podnositelju zahtjeva.
 6. Ukoliko je reklamacija Naručitelja vezana za izvršenu narudžbu usluge instrukcija, Izvršitelj koji je potvrdio narudžbu putem einstrukcije.com platforme dužan je ispraviti nepravilno odrađen posao u roku od 24 sata nakon konačnog obrazloženja einstrukcije.com platforme o ishodu reklamacije.

Viša sila

 1. Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji, koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge instrukcija, u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Nastanak više sile izuzima einstrukcije.com platformu i Izvršitelja od obveza definiranih ovim Općim uvjetima poslovanja. Nastanak više sile izuzima einstrukcije.com platformu i Izvršitelja od plaćanja štete zbog nepoštivanja obaveza za vrijeme trajanja više sile.

Poklon bon

 • Poklon bon je dokument u elektronskom obliku, koji izdaje einstrukcije.com platforma.
 • Rok valjanosti poklon bona je označen na samom poklon bonu u digitalnom obliku.
 • Svaki poklon bon ima jedinstven kod, a moguće ga je iskoristiti samo jednom.
 • Poklon bon nije moguće zamijeniti, zahtijevati isplatu njegove novčane vrijednosti ili produžiti njegovu vrijednost.
 • Kod koji je način iskorištavanja poklon bona, unosi se prilikom koraka plaćanja na einstrukcije.com platformi.
 • Poklon bonovi nisu na prodaju.

Mjerodavno pravo i mogući sporovi

 • Svaki odnos između online platforme einstrukcije.com i Naručitelja podliježe zakonima Republike Hrvatske. Ako bila koja odredba nije ili nije više u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, takva odredba se mora opsegom i sadržajem prilagoditi sadašnjim propisima, ako je moguće, u svakom slučaju, to ne znači da ne vrijede sve odredbe Općih uvjeta.
 • Platforma einstrukcije ne priznaje izvansudsku nagodbu potrošačkih sporova kao nadležnu za rješavanje potrošačkih sporova, koje privatni korisnik može priložiti u skladu sa Zakonom o izvansudskim rješenjima potrošačkih sporova.
 • U slučaju spora između einstrukcije.com platforme i Naručitelja je nadležan sud u Zagrebu, osim ako zakonodavstvo Republike Hrvatske izričito isključuje mjesnu nadležnost.
 • Platforma za internetsko rješavanje sporova: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage